Şənbə, 16.02.2019, 06:36

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

Əlaqə telefonları

Vəzifəsi, iş yeri 

Adı, аtasının adı, soyadı

mobil

DEKANLIQ

Dekan

Abdulsəyid Əbdülhəmid oğlu ƏZİZOV

439-05-59

 

689-70-04

Dekan müavini

Nazim Telman oğlu ŞƏMILOV

439-09-53

 

337-45-89

 

Dekan müavini

Namiq Qürbət oğlu ŞIXƏLIYEV

439-09-53

 

322-52-69

Dekan müavini

Taleh Orduxan oğlu QƏHRƏMANOV

439-09-53

 

055-207-40-21

KAFEDRALAR

Üzvi kimya

 

Abel Məmmədəli oğlu MƏHƏRRƏMOV

431-10-67

 

 

Fiziki və kolloid kimya

Eldar Isa oğlu

ƏHMƏDOV

438-10-49

340-20-88

 

Ümumi və qeyri-üzvi kimya

 

438-15-28

 

Analitik kımyası

Famil Musa Oğlu

ÇIRAQOV

439-85-61

050-324-27-66

 

Neft kimyası və kimya texnologiyası

Musa Rza oğlu

BAYRAMOV

438-25-32

 

 

370-17-59

 

 

YMB kimyası

Oqtay Hümmət oğlu ƏKBƏROV

439-02-31

318-49-74

 

Kimyanın tədrisi metodikası

Əyyub Teymur oğlu

ƏZIZOV

438-72-96

 

337-52-88

 

Ekoloji kimya

Sevinc Rafiq qızı

HACIYEVA

434-48-70

 

ELMI-TƏDQIQAT LABORATORIYALARI

Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi

Rəfiqə Əlirza qızı

ƏLIYEVA

433-73-11

 

Zərif üzvi sintez

Abel Məmmədəli oğlu MƏHƏRRƏMOV

431-10-67

 

Qeyri-üzvi materialşünaslıq

Mahmud Rüstəm oğlu ALLAZOV  

438-15-28

 

Metal-kompleks katalizatorları

Sabit Eyyub oğlu MƏMMƏDOV

 

562-70-65

Alkenilfenollar və karbonil birləşmələri kimyası

Musa Rza oğlu

 BAYRAMOV

438-25-32

370-17-59

LABORATORIYALAR

Ümumi və qeyri-üzvi kimya

Yeganə Qiyas qızı

QULIYEVA

438-15-28

 

 

Üzvi kimya

Rakif Atakişi oğlu

QASIMOV

431-10-67

330-09-55

Fiziki və kolloid kimya

Solmaz Rüstəm qızı MÜTƏLLIMZADƏ

438-10-49

 

374-69-73

 

Analitik kimya  

Zərifə Talıb qızı

VƏLIYEVA

433-08-27

 

315-79-96

 

Neft kimyası və kimya texnologiyası

Rəhilə Əşrəf qızı HÜSEYNOVA

438-25-32

 

 

YMB kimyası

Rasim Mirəli oğlu  Alosmanov 

439-02-31

 

378-01-83

 

Kimyanın tədrisi metodikası

Nabir Vəli oğlu

MƏMMƏDOV

438-72-76

 

 

392-19-14