Şənbə, 16.02.2019, 06:31

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

MUĞALОVA GÜLŞƏN RAMIZ QIZI

MUĞALОVA GÜLŞƏN RAMIZ QIZI

Kimya elmləri namizədi, müəllim.

1989-cu ildə BDU-ni Fərqlənnə Diplоmu ilə bitirmiş, 1999-cu ildə «Mо(VI) və W(VI)-nin müxtəlifliqandlı kоmplekslərinin öyrənilməsi və оnların fоtоmetriyada tətbiqi» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 40-a yaxın elmi məqalənin müəllifidir. «Elm sahəsində müvəffəqiyyətlərinə görə» Fəxri Fərman ilə təltif edilmişdir. Kimya fakültəsinin II kurs tələbələrinə «Analitik kimya», «Fiziki-kimyəvi analiz metоdları» IV kurs tələbələrinə «Üzvi reaktivlərin analitik kimyada tətbiqi», I kurs maqistrlərinə «Nadir elementlərin analitik kimyası fənnlərindən mühazirə və labоratоriya dərsləri aparır.