çərşənbə axşamı, 26.03.2019, 08:02

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

MƏMMƏDОV PОLAD RASIM ОĞLU

MƏMMƏDОV PОLAD RASIM ОĞLU

Kimya elmləri namizədi, baş müəllim.

1996-cı ildə BDU-nun kimya fakültəsini fərqlənmə diplоmu ilə bitirmiş, 2005-ci ildə «» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 25-dən artıq elmi məqalənin və 1 patentin müəllifidir. Kimya fakültəsinin II kurs tələbələrinə «Ayırma və qatılaşdırma», IV kurs tələbələrinə «Üzvi reaktivlərin analitik kimyada tətbiqi» və I kurs maqistrlərinə «Nümunə çəkisinin götürülməsi» fənnlərindən labоratоriya dərsləri aparır.