Şənbə, 16.02.2019, 06:13

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

II gün

II gün II növbə

Saat

Fənn

Müəllim

Otaq

Qrup

13:20

Analitik kimya

Ə.Məlikov

381

II, 01, 02

Fizika (müh)

L.Həsənova

477

II, 03, 04

Fizika (müh)

A.Kazımzadə

448

II, 05, 06

Kimyanın təd. metod

Ə.Əzizov, A.Paşayeva

463a, 469

IV, 582

Üzvi reak. anal. kim.tət.

T.Abdullayeva, M.Məmmədova

260, 289

IV, 584

Bioüzvi və FA (üst)

Ə.Quliyev,

338

IV, 586

Bərk cisimlər kimyası (alt)

Y.Cəfərova

338

IV, 586

Kolloid kimya

N.Şəmilov, S.Mirzəliyeva

344, 371

IV, 588

Neftinhet.birləş.(müh) üst

Ş.Qasımova

10

IV, 590

Neftinhet.birləş.(müh) üst

Ş.Qasımova, İ. Məmmədov

14, 16

IV, 590

Kimyanıntəd. metod.(lab)

R.Azadəliyev, E.Rəsulova

463a, 2

IV, EK-4

Qeyri-üzvi kimya (müh)

J.Seyfullayeva

442

II, 07, 08

Analitik kimya(müh)

G.Gülərli

9

II, 09, 010

 1130 Kimya tex. (lab)

M.Hacıyev, R.Əhmədova

14.16

IV, 485

Kimya. təd.metod (müh)

T.Abdullayeva

463

IV483, 485, 487

14:50

Psixologiya (məş)

R.Cavadov

463,

II, 01, 02

Pedaqogika (məş)

R, Mahmudova

448

II, 03, 04

Qeyri-üzvi kimya (lab)

Y.Yusifov, T.Nəcəfova

444 446

II, TK-05

Analitik kimya (lab)

Ə.Babayev, R.Abdullayev

254 285

II, EK-06

Kimya texnolog. (müh)

Q.Hüseynov

381

IV582, 584, 586, 588, 590, EK-4

Qeyri-üzvi (lab)

J.Seyfullayeva, R.Abbasova

471.475

II, 007

Fizika (lab)

R.Məmmədov A.Hüseynov

335.324

II, 008

Qeyri-üzvi kimya (müh)

L.Məmmədova

442

II, 09, 010

Kimya tex. (lab)

M.Hacıyev, F.Əliyev

14, 16

IV, 483

Bərkcisiml.kimyası (müh)

O.Əliyev,

477

IV, 487, 485

Üzvireakt, AK tətbiqi(müh)

G.Muğalova

477

IV, 487

1000Analitik kim (lab)

Ə.Məlikov T.Bayramova

285, 289

II, 002

Fizika (lab)

L.Həsənova M.Həsənova

324, 335

II, 003

16:20

Qeyri-üzvi kim (lab)

T.Nəcəfova Y.Yusubov

444, 446

II, 005

Analitik kimya (lab)

R, Abdullayev Ə.Babayev

254, 285

II, 006

Komp.mat.kim (müh) üst

R.Alosmanov

381

IV, 582-588

Bərk cisim.kim (müh) alt

F.Sadıqov

381

IV, 582-588

Qeyri-üzvi mat.baş(lab)

N.Yaqubov M.Bağıyeva

463b, 469

IV, 590

Kolloid kimya (lab)

E.Xəlilova T.Qəhrəmanov

344, 371

IV, EK-4

Qeyri-üzvi kim (lab)

J.Seyfullayeva P.Abbasova

471, 475

II, 007

Fizika (lab)

P.Məmmədov A.Hüseynov

122, 125

II, 009

Analitik kimya (lab)

G.Muğalova R.Abdullayev

254, 260

II, 010

Kimya texnol(lab)

Hacıyev F.Əliyeva

14, 16

IV, 483

Bərkcisiml.kimyası (müh) üst

O.Əliyev

442

IV, 485

Bərkcisiml.kimyası (müh) üst

N.Yaqubov

338

IV, 487

Qeyri-üzvi kim (lab)

N.Yaqubov M.Bağıyeva

 

IV, 590