çərşənbə axşamı, 26.03.2019, 07:46

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

III gün

III gün II növbə

Saat

Fənn

Müəllim

otaq

Kurs, qrup

13:20

Fizika (müh)

S.Cahangirova

448

II, 01, 02

Qeyri-üzvi kimya (müh)

O.Əliyev

442

II, 03, 04

Fizika (müh) üst

A.Kazımzadə

477

II, 05, 06

Sosio. və polit. (müh) alt

X.Əfəndiyeva

477

II, 05, 06

Kim. təd. metod (müh)

Ə.Əzizov

381

IV, 582-588

1130Kimya texnol. (lab)

M.Mirəliyeva, İ. Məmmədov

14, 16

IV, 590

Sosiol. və polit (müh) üst

K.İsmayılova

104

II, 07, 08

Pedaqogika (müh) alt

Q.Tağıyeva

10

II, 07

Sosiol və polit. (məş) alt

K. İsmayılova

 

II, 08

Fəlsəfə (müh) alt

N.Mikayılova

9

II, 09, 010

Fizika (müh) üst

V.Salmanov

9

II, 09, 010

Kolloid kimya (müh)

Y.Şahverdiyev

463

IV, 483, 485, 487

14:50

Qeyri-üzvi kimya (lab)

S.Məmmədova İ.Nəcəfova

444, 446

II, 01

Fizika (lab)

S.Cahangirova A.Aslanova

122, 125

II, 02

Qeyri-üzvi kimya (lab)

U.Quliyeva H.Hüseynova

471, 475

II, 03

Fizika (lab)

L.Həsənova Ə.Məhəmmədov

324, 335

II, 04

Pedaqogika (müh)

S.Allahverdiyeva

442

II, 05, 06

Kim. texnolog. (müh) üst

Q.Hüseynov

381

IV, 582-590 EK-4

Bio-üzvi və FA mad. (müh) alt

Ə.Quliyev

381

IV, 582-588

Həyat fəal.kim.əs.(məş)

M.Tinovasova

477

IV, 590

Ətraf müh.ekol.

F.Hüseynov, T.Əliyeva

258

IV, EK-4

Pedaqogika (müh)

A.Bayramova

463

II, 07, 08

Analitik kimya (lab)

T.Gülərli R.Abdullayev

254, 285

II, 09

Sənaye ekolog. (müh)

Ü.Rüstəmova

448

II, 010

Boyaq maddə. (müh) üst Neft heter. atom(müh) alt

A.Quliyev F.Əliyeva

338 338

IV, 483

Kolloid kimya (lab)

K.İsgəndərova A.Mustafayeva

340, 344

IV, 485

Kimya texnol (lab)

R.Əhmədova F.Əliyeva

14, 16

IV, 487

 16:20

Qeyri-üzvi kimya (lab)

S.Məmmədova T.Nəcəfova

446, 444

II, 01

Qeyri-üzvi kimya (lab)

U.Quliyeva H.Hüseynova

475, 471

II, 03

Pedaqogika (üst)

S.Allahverdiyeva

477

II, 05

Sənaye ekolog. (məş) üst Pedaqogika

S.Məmmədova F.Həsənova

338 477

 II, 06

Elektrokim. əsas(lab) üst

S.Mirzəliyeva

344

IV, 582

Kimyanın təd. met (məş)

N.Məlikyeqanova K.Haqverdiyev

452, 456

IV, 584

Üzvi reak. tətbiqi

F.Xəlilova T. Bayramova

254, 260

IV, 588

Ətraf müh. ekolog (alt)

F.Hüseynov T. Əliyeva

258

EK-4

Fizika (müh)

Ə.Hüseynov

463

II, 07, 08

Analitik kimya (lab)

T.Gülərli R.Abdullayev

254, 285

II, 09

Fizika (lab)

Salmanov R.Məmmədov

335, 324

II, 010

Boyaq maddələri (lab)

A.Quliyev Ş.Nəzərov

160, 163

IV, 483

Kimyan təd. metod (lab)

H.Məmmədov T.Şərifova

442, 463a

IV, 485

Elektrokim. əsasları (lab) alt

T.Qəhrəmanova, S.Məmmədov

371, 375

IV, 487