Şənbə, 16.02.2019, 06:23

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

Elmi şura

 
KİMYA FAKÜLTƏSİNİN ELMİ ŞURASI

Fakültə elmi şurası fakültə haqqında əsasnaməni qəbul edir və onda dəyişikliklər aparır.
Kafedra haqqında əsasnamə qəbul edir. Fakültənin strukturunu təsdiq edir.Gizli səsvermə yolu ilə fakültə dekanını seçir. Dekanın illik hesabatını dinləyirvə onun fəaliyyətini giymətləndirir. Kafedra və ETL-nın illik elmi-tədgigat hesabatını müzakirə və təsdiq edir. Fakültənin tədris və elmi fəaliyyətini,beynəlxalq əlaqələrini və digər fəaliyyətini idarə edir.
Kadr məsələlərinə baxir,müsabiqə və kontrakt əsasında elmi pedaqoji vəzifələrə namizədlərin seçilməsini Кадр məsələlərinə baxır, müsabiqə və kontrakt əsasında elmi pedaqoji vəzifələrə namizədlərin seçilməsini həyata keçirir. Professor,baş elmi işçi vəzifələrinə seçilmək üçün BDU-nun elmi şurasnına təkliflər verir. Elmi adların verilməsi haqqında BDU elmi şurasına təkliflər  verir. BDU elmi şurasına nümayındələrini seçir.
Kimya fakültəsinin elmi şurası 23 üzvdən ibarətdir
1 prof . А.Ə. Əzizov                        Sədr,dekan
2. dos. N.Т. Şəmilov                      Sədr müavini, dekan müavini
3. dos. N.Г. Şıxaliyev                     Elmi işlər üzrə dekan müavini
4. dos. Т.О. Qəhrəmanov          dekan müavini
5. prof. Т.M. İlayslı                        Elmi katib
6. prof. F.М. Sadıqov                     Fakültə həmkarlar təşkilatının sədri
7. prof. S.Ə. Məmmədov                Tədris Metodiki Şuranın sədri
8. аkad.  А.М. Məhərrəmov
9. АМЕА-nın müxbir üzvü
prof. R. Ə. Əliyeva
10. prof. S.R. Hacıyeva
11. prof. Е.İ. Əhmədov
12. prof. О.Ş. Əkbərov
13. prof. М.R. Bayramov
14. prof. F.М. Çıraqov
15. dоs. Ə.Т.Əzizov
16. prof. М.N. Məhərrəmov
17. prof. Г.З. Hüseynov
18. prof. М.Ə. Allahverdiyev
19. prof. Y.Ə.Yusibov
20. dоs. М.R. Allazov
21. dоs А.D.Quliyev
22. tələbə Ş.İ.Allahverdiyev                   Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri
23. tələbə D.М.Dəmirov                  Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri


KİMYA FAKÜLTƏSİNİN 2006/07-2007/08 tədris illərində fəaliyyəti haqqında hesabat.

Prezentasiya