çərşənbə axşamı, 23.04.2019, 07:02

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

MIRZƏYEVA MƏNSURƏ RZA QIZI

MIRZƏYEVA MƏNSURƏ RZA QIZI
Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, k.e.n. dosent

1954-cü ildə ADU-nın (indiki BDU) kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib, təyinatı ADU-ya verilmişdir.
1967-ci ildə «Propan- propilen fraksiyasının qaynar katalizator iştirakında xlorlaşması» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1970-ci ildən «Neft kimyası və kimya texnologiyası» kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir.
Son illərdə elmi-tədqiqat işləri fenol, krezolların seolit tərkibli katalizator iştirakında tsiklodien və tsiklotrienlərlə tsikloalkenilləşməsindən fəza çətinlikli fenolların sintezi mövzusuna həsr edilmişdir. 70 elmi işin müəllifidir.