çərşənbə axşamı, 23.04.2019, 06:51

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

Dövri sistem cədvəli

III IIIIVVVIVIIVIII
1

 H1

D.İ.Mendeleyevin dövri elementlər sistemi    

He2
2

Li3

Be4
B5 C6 N7 O8 F9 Ne10
3 Na11 Mg12 Al13 Si14 P15 S16 Cl17 Ar18
4 K19 Ca20 Sc21 Ti22 V23 Cr24 Mn25 Fe26 Co27 Ni28 Cu29 Zn30 Ga31 Ge32 As33 Se34 Br35 Kr36
5 Rb37 Sr38 Y39 Zr40 Nb41 Mo42 Tc43 Ru44 Rh45 Pd46 Ag47 Cd48 In49 Sn50 Sb51 Te52 I53 Xe54
6 Cs55 Ba56 L57 Hf72 Ta73 W74 Re75 Os76 Ir77 Pt78 Au79 Hg80 Tl81 Pb82 Bi83 Po84 At85 Rn86
7 Fr87 Ra88 A89 Rf
104
Db
105
Sg
106

Bh
107

Hs
108
Mt
109
Ds
110
Rg
111
Uub
112
Uut
113
Uuq
114
UUp
115
Uuh
116
Uus
117
Uuo
118
 
  Ce58 Pr59 Nd60 Pm61 Sm62 Eu63 Gd64 Tb65 Dy66 Ho67 Er68 Tm69 Yb70 Lu71     
  Th90 Pa91 U92 Np93 Pu94 Am95 Cm96 Bk97 Cf98  Es99Fm100 M101 No102Lr103