çərşənbə axşamı, 23.04.2019, 06:58

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

DekanlıqƏzizov Abdulsəyid Əbdülhəmid oğlu


Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının professoru, kimya elmləri doktoru


E-mail : aazizov@land.ruŞəmilov Nazim Telman oğlu


Dekan muavini


E-mail : --


Dekan müavini – Kimya elmləri namizədi, dosent Şəmilov Nazim Telman oğlu 1988-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirmiş, 1988-1990-cı illərdə AMEA Kimya Problemləri İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi və böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir.
1995-ci ildə kimya elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 1999-cu ildən BDU-nin Fiziki və kolloid kimya kafedrasında çalışır.
50-yə yaxın elmi əsərin, 4 dərs vəsaitinin 15 tədris programının (bakalavr və magistr pilləsi üçün) müəllifidir.
Şıxəliyev Namiq Qürbət oğlu


Dekan muavini


E-mail : --


Dekan müavini - Kimya elmləri namizədi, dosentŞıxəliyev Namiq Qürbət oğlu 1997-ci ildə kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, 1997-2000-ci illərdə üzvi kimya kafedrasının aspirantı olmuş, 2000-ci ildə kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2002-2007-ci illərdə rektor köməkçisi, 2007-ci ildən etibarən dekan müavini işləyir.
Qəhrəmanov Taleh Orduxan oğlu


Dekan muavini


E-mail : --


Dekan müavini – Kimya elmləri namizədi, dosent Qəhrəmanov Taleh Orduxan oğlu 1997-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsini 2000-ci ildə Fiziki kimya ixtisası üzrə aspiranturanı bitirmişdir.
2003-cü ildə kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. 2000-ci ildə Fiziki və kalloid kimya kafedrasında baş laborant, 2005-ci ildə müəllim, 2008-ci ildən dosent vəzifəsində işləyir. 30-a yaxın elmi əsərin, 2 metodiki vəsaitin, tədris programının (magistr pilləsi üçün) müəllifidir. 2007-ci ildən dekan müavini vəzifəsində işləyir.