çərşənbə axşamı, 23.04.2019, 06:51

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

I gün

I gün II növbə

Saat

Fənn

Müəllim

Otaq

Qrup

10:00

Analitik kimya (lab)

R.Əliyeva, Ə.Məlikov

285, 289

 II, 001

Kimya tex. (lab)

Ş.Qasımova, R.Hüseynova

14, 16

IV, 582

Kim.təd.metodikası(lab)

N.Məmmədov, T.Abdullayeva

9, 463a

IV, 487

13:20

Sosiolog.və polit. (müh)

X.Əfəndiyeva

448

II, 001, 002

Analitik kim. (müh)

F.Çıraqov

381

I 003, 004

Qeyri-üzvi kimya

Y.Yusubov

442

I 005, 006

Bərk cisim.kim.(məş)üst

G.İbrahimova

469

IV 582

Həyat. Fəal.əsas.(alt)

M.Qurbanova

170

IV 584

Bərk cisim.kim.(məş)üst

K.Əliyev

2

IV 584

Kim.təd.met.(lab)

N.Məmmədov, R.Azadəliyev

452, 456

IV 586

Həyat. Fəal.əsas.(üst)

M.Qurbanova

170

IV 588

Bioüzvi kim və FA (alt)

Ə.Quliyev

4

IV 588

Boyaq add.kim.(müh)üst

İ.Əliyev

338

IV 590

Q/ü mat.əsasl. (müh) alt

N.Yaqubov

338

IV 590

Ətraf müh.ek. (müh)üst Ətraf müh. ek.(müh)alt

A.Hüseynli, Ü.Rüstəmova

4 2

IV EK-4
EK-4

Sos. və polit. (müh)

K.İsmayılova

477

II, 007, 008

Fəlsəfə (məş) üst

N.Mikayılova

10

II, 009

Pedaqogika alt

A.Bayramova

10

II, 009

Sənaye ekolog. üst

Ü.Rüstəmova

9

II, 010

Fəlsəfə alt

N.Mikayılova

9

II, 010

Kim. texnolog (müh)

M.Hacıyev

463

483, 485, 487

14:50

Fizika (müh)

S.Cahangirova

442

II, 001, 002

Analitik kimya (lab)

F.Çıraqov, T.Abdullayeva

254, 260

II, 003

Qeyri üzvi kimya (lab)

O.Əliyev, H.Hüseynova

475, 471

II, 004

Analitik kimya (lab)

X.Nağıyev, Ə.Babayev

285, 289

II, 005

Sənaye ekolog. (müh)

S.Məmmədova

338

II, 006

Kolloid kimya (lab)

E.Xəlilova, E.Nağıyeva

340, 344

IV 582

Kolloid kimya (lab)

Q.Bayramov, T.Qəhrəmanov

371, 375

IV 584

Kom. Mat. Kim (lab)üst

Ş.Qafarova, R.Alosmanov

299, 297

IV 586

Həyat.fəal. Kim. Əsas(alt)

İ.Məmmədov

10

IV 586

Kimya texnol (lab)

İ.Məmmədov, R.Hüseynova

14, 16

IV 588

Kim.təd.metodik. (lab)

Ə.Məhərrəmov, A.Paşayeva

463a, 452

IV 590

Ətraf müh.ob.anal (lab)

H.Rəfiyeva, F.Əliyeva

258

IV EK-4

Psixologiya alt

E.Əhmədova

477

II, 007

Sos. və pol. üst

K.İsmayılova

477

II, 007

Qeyri-üzvi kimya (lab)

N.Yaqubov, S.Quliyeva

444, 463

II, 008

Fəlsəfə (müh)

N.Mikayılova

381

II, 009, 010

Kim.təd. metod.

K.Haqverdiyev N. Məlikyeqanova

456 448

483

Bioüzvi və FA mad.(müh) alt

A.İsmiyev

463

485, 487

16:20

Analitik kimya (lab)

F.Çıraqov, T.Abdullayeva

254, 260

II, 003

Qeyri üzvi kimya (lab)

O.Əliyev, H.Hüseynova

475, 471

II, 004

Analitik kimya (lab)

X.Nağıyev, Ə.Babayev

285, 289

II, 005

Fizika (lab)

S.Cahangirova, Ə.Aslanova

335, 324

II, 006

El.kim.əsasları (lab) alt

Q.Bayramova, S.Mütəllimzadə

340, 344

IV 584

Elek.kim. əsas. (Lab)üst

Q.Bayramova, S.Mütəllimzadə

340, 344

IV 586

Kimya tex. (lab)

İ.Məmmədov, R.Hüseynova

14, 16

IV 588

Ətraf müh.ob.anal (lab) (lab)

N. Rəfiyva, F.Əliyeva

258

IV EK-4

Qeyri üzvi kim. (lab)

N.Yaqubov, S.Quliyeva

444, 463

II, 008