çərşənbə axşamı, 23.04.2019, 06:55

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

IV gün

IV gün II növbə

Saat

Fənn

Müəllim

Otaq

Kurs, qrup

13:20

Sosiol və polit (müh) üst Sosiol və polit (məş) alt

X.Əfəndiyeva Şıxıyeva

101a 338

II, 01, 02 II, 02

Sosiol və polit (müh) alt

X.Əfəndiyeva

10

II, 01

Fəlsəfə (müh)

Ə.Məmmədov

477

II, 03, 04

Analitik kimya (müh)

X.Nağıyev

448

II, 05, 06

Həyat fəal. kim.əsas

M.Allahverdiyev

381

IV, 582-590

Dərman və nark.mad.anal (müh)

S.Məmmədov

258

IV, EK-4

Kimya texnol. (lab)

N.Zeynalov İ.Məmmədov

14, 16

IV, EK-4

Analitik kimya (müh)

G.Muğalova

9

II, 07, 08

Pedaqogika (müh)

N. Muxtarova

442

II, 09, 010

Kimya tex. (müh) üst Kompoz. mater. (müh) alt

M.Hacıyev A.Abdinova

463 463

IV483-485 IV, 485, 487

14:50

Pedaqogika (müh)

M.İsmixanov

477

II, 01, 02

Fizika (müh)

L.Həsənova

442

II, 03, 04

Psixologiya (müh)

S.Verdiyeva

448

II, 05, 06

Elek. kim. əsas (müh) üst Üzvi reak. anal.kim.tət

Y.Cəfərov X.Nağıyev

381

IV, 582-588

Boyaq mad. (lab)

Ə.Quliyev, İ.Əliyev

170, 175

IV, 590

Dərman mad.anal (lab)

S.Məmmədova F.Əliyeva

258

IV, EK-4

Psixologiya (müh)

E.Əhmədova

463

II, 07, 08

Qeyri-üzvi kimya (lab)

L.Məmmədova Y.Cəfərova

444, 471

II, 09

Qeyri-üzvi kimya (lab)

S.Veysova O.Əliyev

446, 475

II, 010

Kim. riyazi model (məş)

N.Bəşirov

338

IV, 483

Komp. mater (alt)

A.Abdinova, S.Qafarova

297, 299

IV, 485

Həyat fəa kim əsas(üst) Bioüzvi və FA mad (alt)

İ.Məmmədov A.İsmiyev

10

IV, 485

Bioüzvi vəFA mad.(üst)müh Həyat fəal kim əsas (alt)

A.İsmiyev Z.Məmmədova

 9

 IV, 487

 

 

 

 

16:20

Pedaqogika (məş) üst Psixologiya (müh) alt

M.İsmixanov R.Cavadov

442

II, 01

Psixologiya(üst) məş Pedaqogika (alt) məş

R.Cavadov F.Ələsgərova

448 448

II, 02

Qeyri-üzvi kimya. (lab)

L.Məmmədova Y.Cəfərova

444, 471

II, 09

Fizika (lab)

A.Kazımzadə V.Abbasov

335, 324

II, 05

Psixologiya (üst) müh Sosiologiya (alt)

S.Verdiyeva M.Aşurov

477

II, 06

Bioüzvi və FA mad (üst) Komp. mat. Kim (lab) alt

İ.Məmmədov E.Əkbərov, E.Abdullayeva

10 297, 299

IV, 584

Kolloid kimya (lab)

N.Şəmilov X.Əzməmmədova

340, 344

IV, 586

16:20

Komp. mat. kimya (üst) Bərk cisim. Kim (alt)

E.Əkbərov, E.Abdullayev K.Əliyev

297, 299 469

IV, 588 IV, 588

Kimya riyaz. Mod (məş)

N.Bəşirov

338

IV, 590

Fizika (lab)

V.Salmanov R.Məmmədov

122, 125

II, 07

Psixolog (üst)məş Pedaqogika (alt)məş

E.Əhmədova A.Əziyev

463

II, 08

Qeyri-üzvi kim (lab)

L.Məmmədova, Y.Cəfərova

444, 471

II, 09

Qeyri-üzvi kim (lab)

S.Veysova O.Əliyev

446, 475

II, 010

Kolloid kimya (lab)

S.Mütəllimzadə, E.Nağıyeva

371, 375

IV, 483

Bioüz.və FA madd.

A.İsmiyev

10

IV, 485

Üzvi reak. An.K. tətbiqi(lab)

R.Abdullayev Məmmədov

254, 285

IV, 487

17:50

Kimyada riy. mod (üst)

N.Bəşirov

338

IV, 590

Kimyada riy mod (alt)

N.Bəşirov

338

IV, 483