çərşənbə axşamı, 23.04.2019, 07:40

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

V gün

V gün II növbə

Saat

Fənn

Müəllim

Otaq

Kurs, qrup

13:20

Qeyri-üzvi kimya (müh)

T.İlyaslı

442

II, 01, 02

Fəlsəfə müh. (üst) Psixologiya məş. (alt)

Ə.Məmmədov R.Cavadov

448 448

II, 03, 04 03

Fəlsəfə (üst)

Ə.Məmmədov

448

II, 04

Pedaqogika (alt)

F.İbrahimova

2

II, 04

Sosio və polit (müh)

X.Əfəndiyeva

9

II, 05, 06

Kolloid kimya (müh)

E.Əhmədov

381

IV, 582-590 EK-4

1130 Kimya texnol. (lab)

M.Mirzəyeva S.Qasımova

 

IV, 586

Analitik kim. (lab)

G.Muğalova F.Xəlilova

289 285

II, 07

Analitik kim. (lab)

R.Abdullayev P.Məmmədov

254, 260

II, 08

Fizika (müh)

V.Salmanov

477

II, 09, 010

Həyat fəal. kim əsas (müh)

Z.Məmmədova

463

IV, 483, 485, 487

14:50

Fizika (lab)

L.Həsənova, V.Abbasov

335 324

II, 001

Qeyri-üzvi kimya (lab)

T.İlyaslı, B.Heydərov

444 471

II, 02

Pedaqogika (məş) üst

F.Məmmədov

448

II, 03

Fəlsəfə (məş) alt

Ə.Məmmədov

448

II, 03

Fəlsəfə (üst)

Ə.Məmmədov

477

II, 04

Psixologiya (məş) alt

R.Cavadov

477

II, 04

Sosio və polit (məş) üst

X.Əfəndiyeva

9

II, 05

Psixologiya (məş) alt

S.Verdiyeva

9

II, 05

Qeyri-üzvi kim (lab)

U.Quliyeva B.Kərimova

446 475

II, 06

Həyat fəal. kim. əsas (üst)

Ü.Əsgərova

10

IV, 582

Bioüzvi və FA (alt)

E.Əliyeva

10

IV, 582

Kimya texno. (lab)

M.Mirzəyeva R.Əhmədova

14, 16

IV, 584

Üzvi reak AK-da tət (lab)

Ə.Məlikov T.Abdullayeva

250.289

IV, 586

Kimyanın təd. Metod(lab)

E. Rəsulova Ə.Məhərrəmov

452 456

IV, 588

Kolloid kimya (lab)

X.Əzməmmədova S.Mirzəliyeva

340 344

IV, 590

Kimyəvi anal. met.və stom

A.Hüseynli

338

IV, EK-4

Analitik kimya (lab)

G.Muğalova F.Xəlilova

289 285

II, 07

Analitiik kimya (lab)

R.Abdullayev P.Məmmədov

254 260

II, 08

Psixologiya(müh)

S.Allahverdiyeva

442

II, 09, 010

Neftin hetero. at. bir (üst)

F.Əliyeva İ.Məmmədov

463 469

IV, 483

Həyat fəal. kim. əsas (alt)

Ü.Əsgərova

463

IV, 483

Elektrokimyan.əs (üst)

Y.Cəfərov

463

IV, 483, 485

Elektrokimyan.əs (lab)

S.Məmmədov T.Qəhrəmanov

371 375

IV, 485

Kompoz. mat. kim (lab)

A.Abdinova İ.Bünyadzadə

297 299

IV, 487

Qeyri-üzvi kimya (lab)

T.İlyaslı B.Heydərov

471 444

II, 02

16:20

Psixologiya

R.Cavadov

463

II, 03, 04

Qeyri-üzvi kimya (lab)

H.Quliyeva B.Kərimova

446 475

II, 06

Üzvi reak. AK-da tət(lab)

Ə.Məlikov T.Bayramova

260 254

IV, 582

Kimya tex (lab)

M.Mirzəyeva R.Əhmədova

14 16

IV, 584

Elektrokimya lab (alt)

S.Mirzəliyeva X.Əzməmmədov

371 375

IV, 588

Kolloid kimya (lab)

X.Əzməmmədov S.Mirzəliyeva

340 344

IV, 590

Kimyəvi analiz.met və st. (müh)

A.Hüseynli

338

IV, EK-4

Fizika (müh)

A.Hüseynov

442

II, 07, 08

Psixologiya (məş) üst

A.Mustafayev

477

II, TK-09

Pedaqogika(məş) üst

B.Ağayeva

448

II, EK010

Psixologiya (məş) alt

A.Mustafayev

477

II, EK010

Üzvi reak AK-da tətbiqi

G.Muğalova F.Xəlilova

254 285

IV, 485

Kolloid kimya (lab)

S.Mütəllimzadə

340 344

IV, 487

Qeyri-üzvi mater. əsas

M.Allazov M.Bağıyeva

463 469

IV, 483