çərşənbə axşamı, 23.04.2019, 07:33

Chemistry

Статистика

Saytdakı istifadəçilərin ümumi sayı: 1
Qonaqlar: 1
İstifadəçilər: 0

İmtahan cədvəli


Kimya fakültəsində 2008-2009-cu tədris ilinin qış imtahan sessiyasına daxil edilən imtahan və yoxlamaların siyahsıI kurs

Kimya

 1. Xarici dil-1
 2. Rus dili (Azərb.dili)
 3. Ali riyaziyyat-1
 4. İnformatika
 5. Ümumi kimya

Tətbiqi kimya


 1. Xarici dil-1
 2. Rus dili (Azərb.dili)
 3. Ali riyaziyyat-1
 4. İnformatika
 5. Ümumi kimya

Ekoloji kimya
 1. Xarici dil-1
 2. Rus dili (Azərb.dili)
 3. Ali riyaziyyat-1
 4. İnformatika
 5. Ümumi kimya


II kurs

Kimya


 1. Fəlsəfə (Sosiologiya və politologiya)
 2. Fizika-1
 3. Qeyri-üzvi kimya-2
 4. Analitik kimya-1
 5. Psixologiya və pedaqogika

Tətbiqi kimya


 1. Fəlsəfə (Sosiologiya və politologiya)
 2. Fizika-1
 3. Qeyri-üzvi kimya-2
 4. Analitik kimya-1
 5. Psixologiya və pedaqogika

Ekoloji kimya
 1. Fəlsəfə (Sosiologiya və politologiya)
 2. Fizika-1
 3. Qeyri-üzvi kimya-2
 4. Analitik kimya-1
 5. Psixologiya və pedaqogika
 6. Sənaye ekologiyasıIII kurs

Kimya

 1. Fizika
 2. Üzvi kimya
 3. Fiziki kimya
 4. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi
 5. Psixologiya
Yoxlama (yetərli, yetərsiz) - Mülki müdafiə

Tətbiqi kimya

 1. Fizika
 2. Üzvi kimya
 3. Fiziki kimya
 4. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi
 5. Psixologiya
Yoxlama (yetərli, yetərsiz) - Mülki müdafiə

Ekoloji kimya

 1. Fizika
 2. Üzvi kimya
 3. Fiziki kimya
 4. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi
 5. Psixologiya
Yoxlama (yetərli, yetərsiz) - Mülki müdafiə, Ekoloji kimya


IV kurs

Kimya

 1. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları
 2. Kimya texnologiyası
 3. Kimyanını tədrisi metodikası
 4. Kolloid kimya
 5. Bərk cisimlər kimyası

Yoxlama (yetərli, yetərsiz) - Bioüzvi və təbii fizioloji fəal maddələr kimyası, Üzvi reagentlərin analitik kimyada tətbiqi, Elektrokimyanını əsasları, Kompozisiya materialları kimyası


Tətbiqi kimya

 1. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları
 2. Kimya texnologiyası
 3. Kimyanını tədrisi metodikası
 4. Kolloid kimya
Yoxlama (yetərli, yetərsiz) - Qeyri-üzvi materialşünaslığın əsasları, Boyaq maddələr kimyası, Neftin heteroatomlu birləşmələri, Kimyada riyazi modelləşdirmə

Ekoloji kimya


 1. Ətraf mühitin ekologiyası
 2. Kimyanını tədrisi metodikası
 3. Kolloid kimya
 4. Kimya texnologiyası
 5. Dərman və narkotik maddələr analizi
Yoxlama (yetərli, yetərsiz) - Ətraf mühit obyektlərinin analizi, Kimyəvi analizdə standartlaşma və sertifikatlaşdırma